Îngerul păzitor petrece – În marea Sa iubire de oameni, Dumnezeu a trimis fiecăruia dintre noi un Înger păzitor care să ne fie ajutor nevăzut în vremelnica noastră petrecere pe pământ și călăuză pe calea cea strâmtă care duce spre Viața cea veșnică.
De la căderea lui Adam, ne aflăm sub semnul ispitelor. Iar din pricina înmulțirii păcatelor, nu mai putem vedea limpede calea care duce către Împărăția Cerurilor. De aceea avem nevoie de un ghid.

Îngerul păzitor petrece în permanență alături de noi. Oriunde suntem noi, este și el. De aceea, nimeni să nu se plângă că este singur pe pământ, sau că nu are pe nimeni lângă el.

Spunem adesea că suntem singuri și nu avem prieteni adevărați. Ne ofensăm propriul Înger păzitor… Cât de mult veți trăi, nu veți găsi un prieten mai bun.
Îngerul păzitor petrece – Chiar dacă nu îl vedem, Îngerul nostru păzitor este o realitate la care putem accede prin rugăciune. Nici un ajutor de pe pământ nu se poate compara cu acest prieten ceresc. La el putem apela oricând, având certitudinea că ne va ajuta…

Fără urmă de îndoială…

Atunci când ajungem abătuți, mâhniți, cine credeți că ne șoptește în taina inimii cuvinte de încurajare, de luptă? Firește, îngerii păzitori, căci ei nicicând nu dorm, potrivit spuselor psalmistului: „Nici să dormiteze cel ce te păzește” (Ps. 120, 3)
Ești îngrijorat, spre exemplu, pentru cei dragi, dar necredincioși – roagă-te îngerilor păzitori ai lor, astfel încât să-i ajute să dobândească credință.
Sfinte Îngere,
Păzitor al vieții mele,

Fii milostiv și nu te depărta de la mine!