Ori de câte ori viața ne lovește și avem grele încercări, trebuie să cerem ajutor lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Ori de câte ori vom face acest lucru, Preacurata va mijloci către Dumnezeu și problemele noastre se vor rezolva.

Doamne Ajută…

“Ceea ce singura ești bucuria celor scârbiți și Părtinitoare celor ce se nedreptățesc. Mângaierea celor ce plâng și ajutor celor neajutorați. Cercetarea celor neputincioși și acoperământ și sprijin celor ce se chinuiesc. Liman celor înviforați, toiag orbilor, povățuitoare celor rătăciți și scăpare tare celor din nevoi, Născătoare a lui Dumnezeu cu totul fără prihană. Ia aminte la rugăciunea mea cea smerită, pe care o aduc ție din adâncul inimii și mă izbăvește de viforul cel râu al gândurilor. Izbăvește- mă din somnul cel greu, care mi s-a pricinuit mie din lenevire și depărtează de la mine nepăsarea și lenevirea. Ajută-mă ca să mă izbăvesc de obiceiul cel rău al păcatelor ca să scap de tiranisirea cea amară a diavolilor.

Și te rog Stăpână, după cum știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, cel ce spre tine după Dumnezeu mi-am pus nădejdea mântuirii mele. Învrednicește-mă Preacurată ca să fac cu osârdie poruncile Fiului tau și Dumnezeului nostru și să păzesc întotdeauna așezămintele cele mântuitoare.
Și mă învrednicește ca să cuget întotdeauna cu minte luminată și să întâmpin slavosloviile lui cele bine primite. Ca spre tine, ceea ce ne dăruiește toate bunățațile și ne ești grabnic ajutătoare, nădăjduind aduc acestă cerere. Deci să nu cad din nădejdea care o am către tine prea curată, nici să mă întorc smerit și rusinat; Ci să aflu prin tine de Dumnezeu dăruită Stăpână, degrabă împlinirea cererilor mele. Ca totdeauna, ca pe o ajutătoare nebiruită a noastră, a păcătoșilor care împlinești toate cererile noastre bune, să te laud și să te preamăresc pe tine; Acum și pururea și în vecii vecilor,

Amin”.