„Unde nu este răbdare, nu este nici iubire”, a spus atât de frumos Sfântul Grigorie Dialogul…

La rândul său, Sfântul Grigore Palama a afirmat că așa cum plantele trebuie să suporte toate încercările aduse de schimbarea anotimpurilor pentru a crește și a rodi, tot așa credinciosul trebuie să rabde chinurile vieții pentru a ajunge la mântuire.

În consecință, orice palmă am primi de la viață, trebuie să răbdăm cu credință, pentru că Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată și ne va binecuvânta cu imensa sa putere.
Iată mai jos care este una dintre cele mai frumoase pilde despre răbdare!

Patru ucenici s-au hotărât într-o zi să-și încerce răbdarea și puterea de concentrare. Drept urmare, au intrat toți într-o cameră și au hotărât ca timp de trei zile, nimeni să nu rostească vreun cuvânt. Seara însă, când lumina a lăsat loc întunericului, unul dintre cei patru ucenici n-a mai răbdat și a spus:

– ”Să aprindă cineva lumina!”

– ”Ce faci, nu trebuia să tăcem?” – l-a întrebat nedumerit al doilea.

– ”Proştilor, de ce aţi vorbit?” – se repezi al treilea să-i dojenească.

– ”Ehe, doar eu am tăcut!” – se lăudă cu îngâmfare cel de-al patrulea.

Concluzia?

Fiecare din cei patru a căzut pradă unei ispite: graba, neîncrederea, mânia şi mândria. Cele patru ispite care ne încearcă pe toți în fiecare moment al vieții.
Nu trebuie să ne plângem Domnului că nu ne întărește și nu ne dă ceea ce ne dorim, pentru că, așa cum au spus sfinții părinți: “După cum îi este imposibil omului care a murit să pășească, tot astfel este imposibil ca cel lipsit de răbdare să se mântuiască”.