O, PREAEASFÂNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, cădem înaintea preaslăvitei tale icoane făcătoare de minuni, ce vindecă prin post și rugăciuni orice durere sufletească orice rană și plângere.

Din ochii tăi care ne privesc cu dragoste de MAMĂ, izvorăște nouă, tămăduiri ale sufletelor căzute în diferite necazuri și păcate,fii nouă ancoră tare, celor care naufragim pe marea vieții acesteia.

Venim la tine cu inimă zdrobită, cu credință și pocăință, ridică-ne MAICĂ PREASFÂNTĂ, că nu avem unde să ne ducem, în TINE nădăjduim, izbăvitoare și ajutătoare grabnică.

Trimite ploie și rodul pământului, peste toate locurile și părțile creștinești celor care se închină unuia Dumnezeu slăvit în TREIME și te cinstec pe Tine.

Trimite ajutor celor săraci, care stau înaintea chipului Tău și plâng, așteptând revărsarea darurilor Tale, nu ne lipsi pe noi nici de cereasca împărăție a Fiului Tău, Dumnezeul și mântuitorul nostru în veci. AMIN!
Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, auzi-ne pe noi păcătoșii și nu trece cu vederea rugăciunile noastre, nici să biruiască fărădelegea noastră mila Ta, pentru că nu numai de sete ne topim ci, și de alte mii de rele, trimite, Doamne, binecuvântările Tale peste noi.

Amin!