Nimic nu e mai prețios pe această lume decât pruncii noștri, sânge din sângele nostru. Nicicând durerea unei mame nu este mai mare decât atunci când necazurile se abat asupra copilului ei. Când un copil suferă, este bolnav, are parte numai de neajunsuri, inima mamei este frântă în milioane de bucățele.

Cel mai important pentru toți copiii noștri este să îi ajutăm cât putem și să ne rugăm neîncetat Măicuței Sfinte, Bunului Dumnezeu și Mântuitorului pentru sănătatea și fericirea lor.
Rugăciunea de mai jos e bine să fie spusă de fiecare părinte, oricât de mic sau de mare ar fi pruncul său! Are puteri nebănuite atunci când este spusă cu dragoste și credință!

Rugăciune către Mântuitorul Iisus:

Doamne Iisuse Hristoase! Fie mila Ta asupra copiilor mei (numele), păzeşte-i pe ei sub acoperământul Tău, ocroteşte-i de toată pofta vicleană, depărtează de la ei pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul, deschide-le urechile şi ochii inimii, dăruieşte umilinţă şi smerenie inimilor lor. Doamne!

Cu toţii suntem zidirea Ta: îndură-Te de copiii mei (numele) şi întoarce-i la pocăinţă. Mântuieşte-i, Doamne, şi miluieşte-i pe copiii mei (numele), şi luminează-le mintea cu lumina înţelegerii Evangheliei Tale, şi povăţuieşte-i în calea poruncilor Tale, şi învaţă-i, Mântuitorule, să facă voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul nostru.
Amin!