Rugăciunea grabnic ajutătoare a lui Efrem Siriul ce îndeplinește orice dorință

Sfântul Efrem Siriul este unul dintre marii teologi ai creștinătății care a lăsat în urma sa scrieri valoroase dar și o rugăciune făcătoare de adevărate minuni.
Următoarea rugăciune care se citește mai ales în marele Post al Paștelui, în Săptămâna Mare dar și când aveți mare nevoie este următoarea:

„Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-l mie, robului Tău.

Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin”. După ce citiți această rugăciune, faceți trei serii a câte patru mătănii, apoi spuneți următoarele: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” (metanie), „Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul!” (metanie), „Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluiește-mă!” (metanie), „Fără de număr ți-am greșit, Doamne, iartă-mă!” (metanie).
Această scurtă dar incredibilă rugăciune se spune că face minuni și îndeplinește orice dorință a celui care o spune cu inima curată.